Gradovi mogu (i moraju) spriječiti da hrana završi u otpadu

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane za razdoblje od 2023. do 2028. godine.

Želi se sustavno povećati količine donirane hrane, smanjiti otpad od hrane, te povećati prehrambenu sigurnost siromašnijih skupina stanovništva jer, ne zaboravimo, u 2021. je 19,2% naših sugrađana bilo u riziku od siromaštva!

U Hrvatskoj godišnje na otpadu završi 286 tisuća tona hrane

Otpad od hrane predstavlja potrošene prirodne i ljudske resurse te pridonosi emisiji stakleničkih plinova, a u Hrvatskoj godišnje na otpadu završi 286 tisuća tona hrane.

Najveće količine otpada od hrane u RH nastaju u kućanstvima (76%), od čega je preko 85 000 tona hrana koja je u trenutku bacanja bila jestiva, tj. otpad koji se mogao spriječiti.Potrebne su dodatne edukacije i podizanje svijesti na razini potrošača o tome da je nepotrebno bacanje hrane globalni problem te da je hrana dragocjena.

Iz svih gore navedenih razloga Ministarstvo poljoprivrede poziva gradove da se organizirano uključe u ove aktivnosti, što je moguće učiniti potpisom Dobrovoljnog sporazuma o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.

Što sve gradovi mogu učiniti (a nije ni skupo, ni komplicirano)?

1. uključiti sprječavanje otpada od hrane u planske i strateške dokumente JLP(R)S
2. poticati unapređenje doniranja hrane kroz financijsku ili nefinancijsku podršku posrednicima u lancu doniranja hrane i bankama hrane
3. provoditi edukativne kampanje za svoje zaposlenike, gospodarske subjekte i građane
4. razvijati projekte smanjivanja nastajanja otpada od hrane u ustanovama i tvrtkama pod vlastitom ingerencijom po odabiru
5. objavljivati dobre prakse na portalu „Hrana nije otpad“ (https://hrana-nije-otpad.mps.hr/o-portalu)
6. poticati inovativne projekte za sprječavanje otpada od hrane
7. poticati kratke lance opskrbe hranom
8. poticati društvenu odgovornost i socijalno osjetljivo poslovanje prehrambenog sektora…

Smanjenjem količine otpada od hrane rješavamo i dio svog problema gospodarenja komunalnim otpadom!

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u programu, javite se na info@udruga-gradova.hr