Veza poremećaja raspoloženja i neravnoteže vitamina i minerala

U odraslih osoba s poremećajem raspoloženja zamijećena je nutritivna neravnoteža. Istraživanje je provedeno na odraslim osobama s bipolarnim ili velikim depresivnim poremećajem.

Bilježeno je uzimanje nutrijenata u razdoblju od 3 dana, nakon čega se taj nutritivni unos uspoređivao s preporučenim vrijednostima. Također su analizirani uzorci krvi, te sociodemografski i klinički pokazatelji unosa nutrijenata. U usporedbi s referentnim vrijednostima, unos je bio ispod preporučenih razina za pojedine nutrijente: tiamin, riboflavin, folate, fosfor, cink, vitamin B6 i vitamin B12.

Daljnjom analizom došlo se do sljedećih rezultata: niži unos tiamina i fosfora povezao se s primjenom antidepresiva; veći unos kalcija i željeza povezan je s primjenom anksiolitika (lijekova protiv tjeskobe); veći unos magnezija zabilježen je kod osoba koje uzimaju stabilizatore raspoloženja. Također je dokazana povezanost socijalnih, demografskih i kliničkih čimbenika na uzimanje pojedinog nutrijenata.

Zaključak je da su osobe s pojedinim vrstama poremećaja raspoloženja pod većim rizikom od neravnoteže razine pojedinih vitamina i minerala u organizmu.Izvor: J Am Coll Nutr